Rada programowa

Andrzej Dzięgielewski, PW
Mieczysław Grodzki, PZITB
Marek Kapela, PW
Zbigniew Kledyński, PW i PIIB
Eugeniusz Koda, MOIIB
Artur Koper, PW
Anna Krawczyńska-Piechna, PW
Roman Lulis, MOIIB
Roman Marcinkowski, PW – Przewodniczący
Tomasz Piotrowski, MOIIB
Karol Prałat, PW
Radosław Sekunda, MOIIB
Jacek Szer, ŁOIIB
Piotr Wiliński, PW