Kontakt

Adres Komitetu Organizacyjnego

POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Budownictwa Mechaniki i Petrochemii
ul. Łukasiewicza 17, 09-400 Płock
tel./fax. (24) 262-42-26, e-mail: forum.budowlane@pw.edu.pl
www.fb2020.pw.plock.pl