Program forum

Konferencja naukowo-techniczna: „ Wyzwania współczesnego budownictwa”

• Społeczne aspekty budownictwa zrównoważonego (w aspekcie zrównoważonego rozwoju)
• Efektywność energetyczna w budownictwie
• Ochrona środowiska przyrodniczego a budownictwo
• Budownictwo energooszczędne
• Budownictwo a zmiany klimatu
• IoT (ang. Internet of Things) – “Internet rzeczy” w budownictwie
• SmartCITY (Miasto Inteligentne) – wyzwanie czy konieczność?
• Zagospodarowanie materiałów recyklingowych w budownictwie

Konferencja: „ Usprawnianie procesu inwestycyjnego
– efektywność procesów inwestycyjno-budowlanych”

• Strategiczne kierunki rozwoju budownictwa w Polsce
• Programy rozwoju infrastruktury budowlanej na Mazowszu
• Projekty rozwojowe miasta Płocka
• Technologia BIM w cyklu życia obiektu budowlanego

Wystawa osiągnięć i wyrobów dla budownictwa

Program integracyjno-promocyjny

V Regaty Żeglarskie o Puchar Przewodniczącego MOIIB